Назва статті Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [201-206]
Анотація У статті розглянуто поняття комплексного інституту представництва, його ознаки та значення, проаналізовано визначення в сучасному законодавстві, наведені пропозиції його удосконалення. Розкриваються підстави виникнення повноважень представника, обсяг, наслідки їх перевищення, наведені проблеми порушення вимог припинення представництва за довіреністю, виокремлені види порушень норм матеріального права у сфері представництва.
Ключові слова представництво, правовий інститут, право представництва, інтерес довірителя, довіреність.
References