Назва статті Правові механізми поновлення прав суб’єктів дефектних правочинів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [171-178]
Анотація Розглядається проблематика належного забезпечення захисту законних прав та інтересів учасників цивільних відносин, що вчинили дефектні правочини. Увагу приділено вадам суб’єктного складу, форми та змісту правочину. Зазначено, що недотримання вимог суб’єктного складу майже ніколи не призводить до нікчемності правочину. Що стосується вади форми правочину як підстави його недійсності, наголошується, що перш за все слід визначити, яку роль відіграють умови юридичного факту і як вони впливають на його здатність до створення юридичних наслідків. До вад змісту віднесено вади умов правоприпиняючого юридичного факту — правочину у формі договору. Доведено, що відсутність мети за наявності всіх інших елементів поведінки, яка відповідає правовій моделі, створює фіктивні або удавані правочини. Пропонується послідовність встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у формі правочинів: 1) правової моделі факту; 2) фактичної сторони факту; 3) правових умов існування факту; 4) реальних умов існування факту; 5) мети юридичного факту; 6) юридичного і фактичного наслідків правочину.
Ключові слова дефект, юридичний факт, правоприпинення, правоприпиняючий юридичний факт, конвалідація.
References