Назва статті Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [32-44]
Анотація У статті розкривається категорія «державний лад» як нормативно об’єктивований, складний інституційний комплекс суспільних відносин з організації і діяльності держави, які обумовлені історичними умовами і рівнем розвитку політичних, економічних та інших відносин і відповідних інституцій. Виокремлено й обґрунтовано наукові підходи щодо співвідношення змісту категорій «державний лад» і «конституційний лад» з метою розробки загальної концепції розвитку України в сучасних євроінтеграційних і глобалізаційних умовах.
Ключові слова громадянське суспільство, держава, державна влада, державний лад, конституційний лад, конституція, народ.
References