Назва статті Актуальні проблеми державного устрою України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [64-73]
Анотація Представлено дослідження окремих доктринальних та прикладних аспектів проблематики державного устрою України на основі застосування системного підходу. Підкреслюється стратегічна значущість подальшої реалізації форми державного устрою України як унітарної держави. Подальша конституціоналізація та муніципалізація державного устрою обґрунтовуються як одні з факторів забезпечення національної безпеки України. Аналізується концептуально-правові основи національної унітарної системи та її складових — адміністративно-територіальний устрій і муніципально-територіальний устрій, зокрема їх матеріально-правові та процесуально-правові сторони.
Ключові слова державний устрій України, національна унітарна система, адміністративно-територіальний устрій, децентралізація, місцеве самоврядування, національна безпека.
References