Назва статті До питання про способи інвестування у будівництво
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [207-213]
Анотація У статті розглядаються способи інвестування у будівництво, передбачені Законом України «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативно правовими актами. Класифікація розглянутих способів проводиться з урахуванням критеріїв наявності/ відсутності фінансового посередника, використання/невикористання цінних паперів, основ відносин між інвестором та забудовником у способах, що не передбачають залучення посередника (договірної, бездоговірної). У статті розглянуто зарубіжні контрактні (договірні) моделі побудови інвестиційних правовідносин у сфері будівництва.
Ключові слова інвестування, інвестиції, способи, будівництво, договір, посередник.
References