Назва статті Реформування місцевого самоврядування в Україні у контексті соціетального конституціоналізму
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [116-125]
Анотація У статті розкривається зміст доктрини соціетального конституціоналізму, елементом якого є реально гарантоване місцеве самоврядування. Акцентовано увагу на загальній тенденції розподілу повноважень влади між її рівнями. Висвітлено ступінь взаємодії місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у контексті деліберативної демократії. Сформульовано висновок про тенденції формування мереживно-центричного типу організації публічної влади. З цих позицій сформульовано низку пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування в Україні.
Ключові слова деліберативна демократія, конституціоналізм, мереживно-центрична структура, місцеве самоврядування, права людини, публічна влада, соціетальний конституціоналізм.
References