Назва статті Джерела конституційного права України: питання теорії та практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [155-170]
Анотація У статті в контексті світового досвіду охарактеризовано джерела, або форми вираження та існування, галузі конституційного права України, за винятком Конституції України. Сама галузь визначена як «право законів», і увагу приділено різним за формою законам як таким джерелам. Охарактеризовано природу і роль у правовому регулюванні Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України і Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Сформульовано позицію щодо співвіднесеності національної галузі конституційного права з такою правовою формою, як міжнародний договір. Розглянуто нормативні властивості рішень єдиного органу конституційної юрисдикції, що визнаються джерелами конституційного права. У зв’язку з темою статті запропоновано оцінку феномену офіційного тлумачення норм права.
Ключові слова конституційне право, джерело права, закон, норма права, судове рішення (рішення суду), офіційне тлумачення.
References