Назва статті Цивільно-правова природа абандону
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [338-343]
Анотація

У статті досліджується цивільно-правова природа інституту морського страхування — абандону, підстави та умови застосування. Досліджується проблемність реалізації цього інституту на практиці через стислість та нечіткість формулювання норм законодавства, що регулюють цей інститут.

Ключові слова морське страхування, абандон, страхувальник, договір страхування, страховик, вантаж, судно, відшкодування, страхова сума.
References