Назва статті Міжнародно-правовий аналіз дефініції поняття «культурні цінності»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [435-441]
Анотація

У статті автор звертається до проблеми визначення категорії «культурні цінності». Аналізуються складові та характеристики цього поняття, здійснюється порівняльний аналіз із схожими та близькими категоріями, що вживаються в науці та на практиці. Велика увага приділяється інтерлінгвістичній відповідності вживання терміна в різномовних версіях Гаазької конвенції 1954 р. Робиться висновок про необхідність досягнення академічного консенсусу щодо розуміння дефініції «культурні цінності».

Ключові слова міжнародно-правовий захист культурних цінностей, культурна спадщина, інтерлінгвістична відповідність, Гаазька конвенція.
References