Назва статті Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [351-357]
Анотація

Досліджуються питання визначення змісту і структури системи заходів кримінально-правового впливу, який застосовується за умови вчинення кримінального правопорушення з позиції виділення культуро-антропологічних властивостей. З метою забезпечення балансу інтересів людини, суспільства і держави обґрунтовується необхідність збільшення кількості як примусових, так і заохочувальних кримінально-правових заходів.

Ключові слова система кримінально-правових заходів, культуро-антропологічна методологія, кримінальне покарання, спеціальні кримінально-правові заходи.
References