Назва статті Інститут контролю трансфертного ціноутворення: проблеми співвідношення цивілістичних і публічно-правових методів правового регулювання у Республіці Білорусь
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [201-208]
Анотація

У статті викладено основи правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення, зроблено класифікацію суспільних відносин, що регулюються нормами досліджуваного інституту. Вона ґрунтується на аналізі національного і зарубіжного податкового законодавства, Інструкції ОЕСР з трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб. Автор виокремив проблеми застосування імперативних методів регулювання контролю трансфертних цін, а також перспективи розвитку диспозитивних методів правового регулювання.

Ключові слова податок, оподаткування, трансфертне ціноутворення, імперативні та диспозитивні методи правового регулювання.
References