Назва статті Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [140-148]
Анотація

У статті розглядаються зміст та основні групи публічно-правових відносин у банківській сфері України, а також критерії їх розмежування з приватноправовими та адміністративно-правовими відносинами у цій сфері. Значна увага приділяється проблемі визначення ролі і місця банківських публічно-правових відносин у правовій системі України та концептуальним підходам щодо її вирішення.

Ключові слова банківська сфера, банківська діяльність, банківські публічно-правові відносини, адміністративно-правове регулювання.
References