Назва статті Правоздатність дитини за цивільним законодавством
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [407-412]
Анотація

У запропонованій статті розглядається правоздатність як передумова для виникнення суб’єктивних цивільних прав та обов’язків. Аналізуються погляди науковців щодо співвідношення правоздатності та суб’єктивного цивільного права щодо дітей. Обґрунтовується пропозиція щодо здатності мати окремі цивільні права та обов’язки відповідно до рівня розумової (психічної) зрілості дитини.

Ключові слова правоздатність, дитина, суб’єктивне цивільне право, рівень розумової (психічної) зрілості дитини.
References