Назва статті Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [50-56]
Анотація

Статтю присвячено висвітленню окремих значущих характеристик, притаманних фінансово-правовим поняттям. У статті доводиться, що завдання законодавця при формулюванні конкретних фінансово-правових понять полягає у правовому оформленні конкретного явища суспільного життя через його правову регламентацію та виявлення сутнісних характеристик. Зроблено висновок про важливість чіткого закріплення юридичних формулювань у нормах фінансового права, враховуючи постійний розвиток фінансових відносин та потребу логічної побудови системи фінансово-правових норм.

Ключові слова фінансово-правові поняття, фінансово-правові норми, ефективність законодавства, ознаки фінансово-правових понять.
References