Назва статті Фінансово-правові аспекти формування мінімальних резервів кредитними інститутами в ЄС
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [221-226]
Анотація

У статті здійснено фінансово-правовий аналіз інституту мінімальних резервів в Європейському Союзі, а саме: особливості його правового регулювання, коло суб’єктів, які формують мінімальні резерви, розміри та коефіцієнти. Досліджено особливості використання мінімальних резервів. На основі проведеного аналізу та базуючись на de lege lata, автор розробив de lege ferenda щодо вдосконалення правового регулювання формування мінімальних резервів в Україні у розрізі адаптації українського законодавства до норм та стандартів ЄС.

Ключові слова центральний банк, Європейська система центральних банків, Європейський центральний банк, резерви, мінімальні резерви, розмір мінімальних резервів.
References