Назва статті Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [418-426]
Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу правової природи арбітражного управління у процедурі банкрутства. Автором досліджено стан законодавчого забезпечення цього управління, сформованих підходів щодо його визначення, його особливостей та функцій. У статті розкриваються завдання арбітражного управління у кожній судовій процедурі, що застосовується судом до неплатоспроможного підприємства.

Ключові слова арбітражне управління, неплатоспроможність, розпорядження майном, санація, ліквідація, фінансове оздоровлення.
References