Назва статті Правовий режим обов’язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [122-132]
Анотація

У статті висвітлено питання сучасного закріплення в законодавстві правового режиму обов’язкових платежів в Україні. Визначено коло обов’язкових платежів, їх групи, критерії відмежування фіскальних платежів на податкові та квазіподаткові. Окреслено сучасні вимоги законодавства щодо необхідності реформування податкової системи. Висвітлено конституційні вимоги реалізації державою функції зі встановлення податкових платежів, межі правомірності такої діяльності визначені у практиці Європейського суду з прав людини.

Ключові слова правовий режим обов’язкових платежів, податкова система, податкові платежі, неподаткові платежі, фіскальні, парафіскальні та нефіскальні платежі.
References