Назва статті Сімейне право в системі права України
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [136-142]
Анотація У статті на основі дослідження змісту Сімейного кодексу України, а також поглядів та ідей українських і зарубіжних вчених наводяться додаткові аргументи щодо визначення місця сімейного права в сучасній системі права України. З урахуванням значної кількості у сімейному законодавстві публічно-правових норм автор обґрунтовує висновок на користь визнання сімейного права самостійною галуззю права.
Ключові слова специфіка сімейних правовідносин, публічно-правові норми, галузь права.
References
Схожі статті: