Назва статті Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [84-98]
Анотація Стаття присвячена аналізу окремих тенденцій розвитку цивільного права як галузі приватного права. Автор досліджує співвідношення цивільного права з нормами, що регулюють підприємницькі відносини, застосування в цивільному праві суто публічних інститутів, фактори, які в сучасних умовах характеризують цивільне право як галузь приватного права.
Ключові слова приватне право, цивільне право, предмет цивільного права, метод цивільно-правового регулювання, функції цивільного права, принципи цивільного права.
References
Схожі статті: