Назва статті Правовий зміст поняття «житло»
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [187-197]
Анотація

У статті комплексно досліджується на понятійному рівні термін «житло» з метою єдиної систематизації термінології в нормативних документах. Поняття «житло» аналізується з позиції специфічного об’єкта права власності з метою єдиного приведення термінології Податкового кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативних документах до визначень поняття «житло», закріпленого в Цивільному кодексі України.

Також розмежовуються поняття від схожих: нежитлова нерухомість, житлове та нежитлове приміщення. Поняття об’єкта житлової нерухомості розкривається через розмежування окремих об’єктів: «будівлі», «споруди». Особлива увага приділяється поняттю «житловий фонд» та його структурі. Виявлення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві проведено на основі аналізу чинних нормативних актів. Пропонується прийняття нового Житлового кодексу України з метою ефективного захисту житлових прав громадян.

Ключові слова житло, нежитлова нерухомість, житлове приміщення, нежитлове приміщення, житловий фонд.
References
Схожі статті: