Назва статті Сучасні проблеми приватного права (до 10-ї річниці прийняття Цивільного кодексу України)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [99-110]
Анотація У статті розглядаються проблеми приватного права в контексті моніторингу застосування цивільного законодавства. Досліджуються питання приватноправової політики, системності та послідовності підготовки та внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України. Обстоюється ідея створення Кодифікаційної Ради при Верховній Раді України, проведення наукового обговорення проектів змін до приватноправових кодифікацій з метою підвищення якості їх застосування. Звертається увага на необхідність збільшення приватно-правових засад у Конституції України та доцільність врахування цього в роботі Конституційної Асамблеї. Окремо порушується питання модернізації та європеїзації цивільного законодавства, його відповідності європейським стандартам.
Ключові слова цивільне законодавство, приватноправова політика, якість законодавства.
References
Схожі статті: