Назва статті Проблеми розвитку корпоративного права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [143-154]
Анотація Стаття присвячена напрямам досліджень у сфері корпоративного права. Автор окреслює проблему законодавчого забезпечення регулювання корпоративних відносин, класифікацію юридичних осіб корпоративного типу, дає узагальнену характеристику понять корпоративної власності та майна корпорацій. Значна увага приділяється кваліфікації такої категорії, як «корпоративні правочини». Дискусійним продовжує залишатися питання захисту корпоративних прав, тож автор, керуючись теоретичними знаннями та судовою практикою, розкриває дане поняття. На основі аналізу корпоративного права встановлюється необхідність всебічного дослідження даного інституту.
Ключові слова корпоративне право, корпорація, корпоративний договір, управління, об'єкт права, корпоративна власність, способи захисту корпоративних прав.
References
Схожі статті: