Назва статті Загибель індивідуально визначеної речі як підстава припинення зобов’язання
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (русский язык)/2013
Сторінки [245-254]
Анотація У статті розглядаються правові наслідки загибелі майна як підстави неможливості виконання зобов’язань. Дається оцінка критерієм індивідуальної визначеності речі та аналізується вплив цієї ознаки на правові наслідки знищення матеріального об’єкта зобов’язання.
Ключові слова неможливість виконання зобов'язання, припинення зобов'язань, загибель речі, індивідуальна визначеність речі, замінні і незамінні речі, споживані і неспоживані речі.
References
Схожі статті: