Назва статті Методологія міжнародного приватного права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (українська мова)/2013
Сторінки [42-50]
Анотація

З метою отримання нових теоретичних знань про міжнародне приватне право (МПрП) автори статті пропонують досліджувати його за допомогою різних наукових методів (переважно непозитивістських), які ще не мають належного використання серед вчених України. В основу міркувань покладена теза про три можливих джерела пізнання явищ навколишнього світу, зокрема права: 1) чуттєвий досвід; 2) розум; 3) інтуїція, які у підсумку ведуть до світоглядів матеріалізму, ідеалізму та інтуїтивізму.

У такому ракурсі МПрП можна досліджувати, по-перше, з точки зору його матеріального змісту (матеріальних інтересів конкретних держав та індивідів). По-друге, МПрП вивчається з точки зору юридичних понять і конструкцій юридичної логіки (позитивізм і юриспруденція понять). Нарешті, у зміст МПрП та його зв'язки з реальним життям можна проникати інтуїтивно.

 
Ключові слова міжнародне приватне право, колізійне право, методологія міжнародного приватного права.
References
Схожі статті: