Назва статті Цивілістика класична і посткласична
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (українська мова)/2013
Сторінки [238-252]
Анотація Ця стаття — фрагменти майбутнього однойменного монографічного дослідження. Завдання публікації — позначити окремі проблемні положення цивільного права, які автор розцінює не більше ніж відправними, постановочними для подальшого більш поглибленого вивчення. У статті аналізується період німецької (переважно — германської) цивільно-правової доктрини, яка перетворилася на переважне і, по суті, єдине в Росії цивілістичне вчення. Автор ставить питання: чи була альтернатива німецькій доктрині у розвитку цивільно-правової науки в Росії і робить висновок, що була, називаючи її теоретиком К. Побєдоносцева, вершиною творчості якого був «Курс цивільного права», що могло б стати відправною віхою подальшого самобутнього розвитку вітчизняної науки. На думку автора, жорстка сучасна дихотомія цивільного права, виконавши необхідну і неминучу науково-історичну місію, повинна закликати одвічні відправні інституційні конструкції, які, по суті, охоплюють усю теоретичну і практичну цивілістику: особи, речі, зобов'язання (позови), що зовсім не означає відмову від більш ніж стоп'ятдесятирічного цивілістичного вчення.
Ключові слова цивільне право, цивільно-правова доктрина, цивілістичне вчення, німецька доктрина, самобутній розвиток науки, дихотомія цивільного права, інституційні конструкції.
References
Схожі статті: