Назва статті Проблеми розвитку корпоративного права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 1 (українська мова)/2013
Сторінки [135-145]
Анотація Стаття присвячена напрямам досліджень у сфері корпоративного права. Автор окреслює проблему законодавчого забезпечення регулювання корпоративних відносин, класифікацію юридичних осіб корпоративного типу, дає узагальнену характеристику понять корпоративної власності та майна корпорацій. Значна увага приділяється кваліфікації категорії «корпоративні правочини». Дискусійним залишається питання захисту корпоративних прав, тому автор на основі теоретичних знань та судової практики розкриває це поняття. На основі аналізу корпоративного права встановлюється необхідність всебічного дослідження цього інституту.
Ключові слова корпоративне право, корпорація, корпоративний договір, управління, об'єкт права, корпоративна власність, способи захисту корпоративних прав.
References
Схожі статті: