Назва статті Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [266-271]
Анотація Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб’єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, об’єкт та зміст цього договору. Здійснюється аналіз співвідношення договору комерційної концесії та ліцензійного договору. Наводяться підстави розмежування таких договорів.
Ключові слова договір комерційної концесії, авторське право, ліцензійний договір.
References