Назва статті Значення Цивільного кодексу України 2003 р. у правовому регулюванні житлових відносин
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [160-168]
Анотація У статті комплексно досліджуються норми Цивільного кодексу України 2003 р.і їх вплив на правове регулювання житлових відносин. Аналізуються теоретико-правові питання співвідношення Цивільного та Житлового кодексів. На основі з’ясування сутності правових норм формулюються практичні пропозиції і рекомендації щодо поліпшення норм цивільного законодавства з метою вдосконалення правового регулювання житлових правовідносин.
Ключові слова житло, законодавство у житловій сфері, найм житла, цивільно-правова відповідальність.
References