Назва статті Речові права на нерухоме майно
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [129-136]
Анотація

Право власності на речові права займає важливе місце в системі цивільних прав. Залишається дискусійним питання правової природи речових прав. У статті висвітлюються проблеми переходу речових прав у цивільному обороті на підставі договору. З’ясовується значення договору як юридичного факту для виникнення речових прав. Розглядається порядок державної реєстрації речових прав на нерухомість та її цивільно-правові наслідки. Обґрунтовується позиція, що право власності на нерухоме майно виникає на підставі юридичного складу: правовстановлюючого документа та державної реєстрації речового права.

Ключові слова речові права, нерухомість, виникнення речових прав, державна реєстрація речових прав.
References
Схожі статті: