Назва статті Інститут договору в цивільному праві україни (до 10-ї річниці чинності ЦК України)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [29-37]
Анотація У статті на основі аналізу чинного цивільного законодавства про договори і практики його застосування в судовій діяльності розкривається роль договору як правового засобу визначення і захисту прав та інтересів суб’єктів договірних відносин, а також відзначено як важливий напрям подальшого розвитку договірного законодавства України його адаптацію до стандартів ЄС.
Ключові слова договір, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, способи захисту цивільних прав та інтересів.
References