Назва статті Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [272-277]
Анотація Стаття присвячена аналізу інтерактивних методик викладання цивілістичних дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Автор аналізує інтерактивні методи читання лекцій та проведення практичних занять, які можуть застосовуватися в Україні. Зокрема, досліджуються методи проблемної лекції, роботи в малих групах, рольові ігри, кейс-метод та сократівський метод.
Ключові слова інтерактивні методики викладання, лекції, практичні заняття.
References