Назва статті Концепція застави майнових прав у контексті цивільного кодексу України
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [169-178]
Анотація У статті розглядається проблема теоретичної сутності застави майнових прав. Автор пов’язує її вирішення із правовою фікцією «майнове право є річчю». Доводить, що застава майнових прав ґрунтується на абсолютному праві заставодавця на заставлене майнове право як на «ідеальну річ» (потенційну річ) та обмеженому праві заставодержателя на це майнове право («річ»). У межах конструкції застави майнове право виступає фікцією речі, у зв’язку з чим автор пропонує назвати теорію застави майнових прав теорією потенційної речі.
Ключові слова об’єктоздатні майнові права, застава майнових прав, теорії застави майнових прав, теорія потенційної речі.
References