Назва статті До питання про створення Галицького цивільного кодексу 1797 р.
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [104-111]
Анотація У статті розглядаються питання, пов’язані зі створенням Галицького цивільного кодексу 1797 р. Доводиться, що Галицький цивільний кодекс — це одна з перших кодифікацій цивільного законодавства в світі. Аналізуються історико-правові передумови створення Галицького цивільного кодексу. Досліджується його структура та зміст окремих статей. Здійснюється порівняння положень Галицького цивільного кодексу з окремими сучасними цивільно-правовими нормами.
Ключові слова Галицький цивільний кодекс, Кодекс Марії-Терезії, Австрійське цивільне уложення, історія цивільного права.
References