Назва статті Цивільний кодекс Республіки Казахстан: минуле, сьогодення, майбутнє
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [217-225]
Анотація У статті досліджується історія створення Цивільного кодексу Республіки Казахстан, його сучасний стан та перспективи подальшого вдосконалення. У розділі «Минуле» описується, як готувався Кодекс, його основні досягнення, значення для створення правової системи Республіки Казахстан, невдачі. У розділі «Сьогодення» розкриваються основні етапи розвитку цивільного законодавства та доводиться, що Республіка Казахстан нині перебуває на четвертому етапі — етапі стагнації, ознаками якого є корупція, переважання відомчих інтересів над державними, неможливість ухвалення закону, що має деякі значні нововведення. У розділі «Майбутнє» показуються три основні шляхи вдосконалення цивільного законодавства: 1) вдосконалення Цивільного кодексу Республіки Казахстан; 2) прийняття Основ цивільного законодавства країн — членів ЄврАзЕС; 3) прийняття Підприємницького кодексу Республіки Кахахстан. Перший шлях розглядається як основний; другий піддається критиці, водночас аналізується як цілком реальний; третій розглядається як глухий кут. Доводиться неможливість виконання Підприємницьким кодексом завдання об’єднання всіх законів у сфері підприємництва, зазнають критики розроблені концепції та проекти Підприємницького кодексу, пропонується замість нього розробити Закон «Про підприємництво».
Ключові слова Цивільний кодекс, історія створення, етапи розвитку законодавства, етап стагнації, вдосконалення Цивільного кодексу, цивільне законодавство, Основи цивільного законодавства, Підприємницький кодекс.
References