Назва статті Способи здійснення права інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [252-259]
Анотація Стаття присвячена правовим проблемам реалізації права інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно. Досліджено особливості договірного способу його здійснення, визначено предмет та зміст договору про порядок здійснення права інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно. Розкрито порядок спільної реалізації зазначених прав за відсутності договірних відносин між їх суб’єктами. Розглянуто проблему визнання недійсним договору про передачу прав інтелектуальної власності, укладеного одним із їх співволодільців без згоди інших. Характеризується сутність та правові наслідки розподілу прав інтелектуальної власності. Стаття містить пропозиції з доповнення регулювання таких відносин у Цивільному кодексі України і практичні рекомендації стосовно укладення відповідних договорів.
Ключові слова право інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно; здійснення права інтелектуальної власності спільно; договір про порядок здійснення права інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно.
References