Назва статті Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Приватне право»
Випуск 2 (українська мова)/2013
Сторінки [50-61]
Анотація Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав фізичних осіб, права інтелектуальної власності та інформаційних прав. Доводиться вирішальна роль інформації як об’єкта цивільних прав і врегулювання інформаційних відносин у сучасному цивільному законодавстві. Підкреслюється актуальність розробок у сфері особистих немайнових прав осіб і роль європейських стандартів у формуванні вітчизняного законодавства у цій сфері. Пропонується осмислити досвід інших країн у врегулюванні відносин інтелектуальної власності, зокрема Росії, і підкреслюється приватноправова природа прав інтелектуальної власності. Висловлюється авторська точка зору щодо актуальних дискусій у розрізі питань законодавчого закріплення інформаційних прав і регулювання інформаційних відносин, боротоздатності об’єктів особистих немайнових відносин, специфіки врегулювання відносин у сфері інтелектуальної творчої діяльності.
Ключові слова Цивільний кодекс України, немайнові права, правове регулювання немайнових відносин, особисті немайнові права, особисті немайнові відносини, інформаційні права, інформаційні правовідносини, право інтелектуальної власності, цивільне законодавство.
References