Назва статті Адміністративно-правове забезпечення протидії недружнім злиттям і поглинанням (рейдерству) в Австралії: характеристика та можливості запровадження позитивного досвіду в Україні
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [139-144]
Анотація У статті розглянуто досвід здійснення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин при реалізації недружніх злиттів і поглинань (рейдерства) в Австралії. Наголошено на шляхах запровадження позитивних прикладів такого регулювання в Україні. Здійснено аналіз повноважень спеціальних органів у цій сфері.
Ключові слова недружні злиття і поглинання, рейдерство, адміністративно-правове регулювання, органи державної влади.
References