Назва статті Вина як обов’язкова ознака складу злочину і проблема усвідомлення кримінально-правової заборони
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [151-157]
Анотація Статтю присвячено аналізу актуальних проблем суб’єктивної сторони злочину. Детальний аналіз інтелектуального моменту вини дав змогу навести додаткові аргументи на користь розширення обсягу інтелектуального моменту умислу за рахунок включення до його змісту усвідомлення протиправності діяння. Обґрунтовується необхідність включення положень про юридичну помилку до КК України шляхом внесення відповідних змін у чинне кримінальне законодавство у порядку de lege ferenda.
Ключові слова суб’єктивна сторона злочину, юридична помилка, помилка у забороні діяння.
References