Назва статті Депутатський імунітет в Україні
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [32-36]
Анотація У статті проводиться детальний аналіз теоретичних моделей та концепцій депутатського імунітету, аналіз практичних аспектів існування депутатської недоторканності в країнах міжнародного співтовариства. Подається коротка хроніка реалій та недоліків, які існують в українському парламентаризмі, пропонуються шляхи їх вирішення.
Ключові слова депутатський імунітет, недоторканність, парламентаризм, Рішення Конституційного Суду України.
References