Назва статті Криміналізація суспільно небезпечних діянь юридичних осіб: pro et contra
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [145-150]
Анотація У статті подана загальна характеристика проблеми криміналізації суспільно небезпечних діянь юридичних осіб у вітчизняному законодавстві. Наведено основні аргументи прихильників та противників цього інституту. Акцентується увага на недоцільності запровадження такого виду відповідальності у вітчизняне законодавство на сучасному етапі його розвитку.
Ключові слова юридична особа, криміналізація, інститут кримінальної відповідальності, індивід, воля.
References