Назва статті Проблеми дотримання прав засуджених в установах виконання покарань
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [88-93]
Анотація У статті зібрана та упорядкована інформація щодо стану дотримання прав людини в установах виконання покарань. При цьому використано широкий спектр джерел, зокрема чинне законодавство України, міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, праці провідних науковців. Особлива увага приділена співвідношенню національного законодавства і міжнародних норм. Запропоновано рекомендації щодо можливих шляхів вирішення висвітлених проблем.
Ключові слова засуджений, кримінальне покарання, колонія, міжнародні стандарти, медико-санітарне забезпечення, примусова праця, позбавлення волі, режим, ресоціалізація, соціально-економічні права.
References