Назва статті Співвідношення принципів верховенства права та верховенства закону в умовах сучасного державотворення
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [61-65]
Анотація Проблема розмежування принципів «верховенство права» і «верховенство закону» в сучасних умовах розвитку суспільства має високий рівень актуальності, адже формування правової державності та розбудова громадянського суспільства вимагають від національної науки теорії держави і права нового осмислення змісту та сутності ключових категорій права і закону, утвердження принципу верховенства права, різноманітності джерел права призвели до розмежування понять «право» i «закон». Саме тому автор приділяє значну увагу основним підходам до розуміння принципів «верховенство права» і «верховенство закону», визначенням факторів, що впливають на рівень сприйняття основних засад ефективності зазначених принципів.
Ключові слова принципи «верховенство права» і «верховенство закону», правова держава, громадянське суспільство, право, закон, система нормативно-правових актів.
References