Назва статті Інститут третіх осіб у цивільному процесі: пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 1/2011
Сторінки [100-103]
Анотація У статті розглядається участь третіх осіб як учасників цивільного процесу. Зроблено порівняльну характеристику українського та російського законодавства. Запропоновано зміни до законодавства України щодо цього питання.
Ключові слова треті особи, цивільний процес, процесуальні права та обов’язки.
References