Назва статті Місце підприємницького права в системі права України
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2011
Сторінки [121-125]
Анотація Актуальність цієї теми полягає в дослідженні місця підприємницького права в системі інших галузей права. Проводиться аналіз основних позицій вчених з цього питання. Наводяться аргументи на користь того, що підприємницьке право є підгалуззю господарського права.
Ключові слова підгалузь господарського права, комплексність, публічно-приватний характер, методи дослідження.
References