Назва статті Проблеми працевлаштування молоді в сучасних умовах
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2011
Сторінки [35-39]
Анотація У статті проаналізовано проблеми працевлаштування молоді як найвразливішої групи населення на ринку праці. Аналізуються заходи щодо сприяння зайнятості, які закріплені в законодавстві України. Визначено кроки до подолання молодіжного безробіття.
Ключові слова працевлаштування молоді, ринок праці, молодіжне безробіття.
References