Назва статті Проблемні питання форми договору в зовнішньоекономічній сфері
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2011
Сторінки [106-113]
Анотація У статті проведено порівняльний аналіз форми зовнішньоекономічного договору та наслідків її недодержання в Україні та за кордоном, звернено увагу на недоліки та переваги різних способів вираження зовнішньоекономічного договору, розглянуто питання щодо необхідності наявності підпису та відтиску печатки сторін контракту як необхідних атрибутів типової форми договору.
Ключові слова зовнішньоекономічний договір, недійсність договору, печатка, підпис, форма зовнішньоекономічного договору, зовнішньоекономічна діяльність.
References