Назва статті Реалізація принципу об’єктивної істини у кримінальному процесі України
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 2/2011
Сторінки [126-132]
Анотація У статті зроблено спробу проаналізувати місце принципу об’єктивної істини в системі кримінальної юстиції України в контексті сьогодення та з погляду його закріплення в новітніх проектах кримінально-процесуальних кодексів. У зв’язку з цим акцентується увага на проблематиці доказування, змагальності, а також реалізації зазначеного принципу в діяльності органів досудового слідства й суду під час встановлення об’єктивних обставин кримінальної справи і в результаті — винесення законного, обґрунтованого, справедливого, а отже, істинного рішення.
Ключові слова принцип об’єктивної істини, встановлення, доказування, змагальність, кримінальна справа, органи досудового слідства, суд.
References