Назва статті Мораль і право: взаємодія в сучасних реаліях
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 4/2011
Сторінки [43-53]
Анотація Право перебуває у багатогранних зв’язках з різноманітними соціальними інститутами, залежно від економічного, соціально-політичного, культурного ладу, ступеня диференційованості різноманітних відносин. Особливу увагу в цьому аспекті привертає взаємозв’язок права і моралі, їх суверенність, самостійність і цінність. За своєю природою та походженням мораль лежить дещо в іншій площині, аніж право: вони є невід’ємною стороною духовного життя людини та суспільства в цілому. Разом з тим, як право, так і мораль опосередковують поведінку людей, діють через оцінку такої поведінки та механізм суспільної думки. Право за власними основними характеристиками являє собою інституційний соціальний регулятор, що забезпечує організацію різноманітних суспільних відносин. Саме тому право і мораль постають як два самостійні інструменти соціального регулювання, що взаємодіють, проте, разом із тим діють як суверенні явища. Всі вищезазначені аспекти становлять актуальність зазначеної наукової роботи та викликають необхідність дослідження вказаних аспектів.
Ключові слова мораль, право, суспільство, законність.
References