Назва статті Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: постановка проблеми
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 4/2011
Сторінки [92-100]
Анотація Стаття присвячена аналізу процедурних аспектів притягнення суддів до кримінальної відповідальності, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. Принципи незалежності й недоторканності суддів розглядаються автором у контексті кримінально)правової кваліфікації злочинів, що вчиняють судді.
Ключові слова незалежність суддів, недоторканність суддів, суддівський індемнітет.
References