Назва статті Договір комерційної концесії та ліцензійний договір: порівняльна характеристика
Автори
Назва журналу Журнал «Студентський юридичний журнал» (українська мова)
Випуск 4/2011
Сторінки [114-119]
Анотація Головними способами оформлення франчайзингових відносин у Російській Федерації є договір комерційної концесії та ліцензійний договір. Автор розглядає питання співвідношення цих договірних інститутів, виявляє їхні позитивні й негативні аспекти. Зроблено висновок про відсутність принципових критеріїв розмежування договору комерційної концесії та ліцензійного договору. Включення до предмета договору комерційної концесії ділової репутації, на думку автора, не може розглядатись як критерій розмежування зазначених договірних інститутів. Зроблено висновок про переважне використання ліцензійного договору для оформлення франчайзингу через наявності у главі 54 ЦК РФ невдалих формулювань і невигідних для правоволодільця положень. Пропонується передбачити в законі можливість укладання ліцензійного договору, що передбачає надання ліцензіату права використання деяких результатів інтелектуальної діяльності.
Ключові слова договір комерційної концесії, ліцензійний договір, франчайзинг, ділова репутація.
References